top of page

CERTIFIERADE ELEVER

Register på elever som uppfyllt våra krav på kunskap om hygien, blodsmittor och säkerhet samt gjort det praktiska provet. 

Ansök idag!

CLEAN PMU CERTIFICATE är en högre nivå av standard som visar kunderna att deras artist har kunskap om hygien, blodsmittor, kontraindikationer, skonsam metod och rutiner kring säkerhet. Certifieringen har tre delar: CLEAN STUDIO, CLEAN STROKES, CLEAN PRACTICE. Tillsammans lägger de grunden för en säker och seriös verksamhet inom PMU. Det här är unikt för vår utbildning och undervisas inte på de tvådagarskurser som branschen oftast erbjuder. Vill du också bli en av våra certifierade artister? Kontakta oss direkt för att få mer information och datum. 

070-020 32 60

bottom of page