top of page

Acerca de

Clean Certificate.png

CLEAN PMU CERTIFICATE

CLEAN PMU CERTIFICATE är ett bevis på att du har avklarat certifierande utbildning inom Permanent Make Up hos New Concept Group AB. Det är en ny form av standard för att få en säkrare bransch som bygger på:
hygien, ansvar och säkerhet.

Hur får man ett certifikat
För att bli certifierad skall du ha klarat MODUL 1 som omfattar ett skriftligt prov inom hygien och säkerhet som rör arbete inom semi-tatuering av ögonbryn. Med certifikatet kan du visa upp att du är utbildad inom hygien och säkerhet vilket är en trygghet både för dig och dina kunder. Utan godkänd utbildning kan man inte använda namnet.

Vad betyder certifikatet
Clean Certificate är en standard för korrekt hygien och rutiner i lokalen, samt även för teknik och behandlingsmetod som skall vara säker och skonsam för kunderna. Efter godkänd utbildning är det viktigt att man uppfyller dessa krav.

När man blir godkänd får man ett registreringsnummer som bevisar att man är certifierad, samt att kunderna själv kan kontrollera.


Vad behöver man kunna för att bli certifierad:

1. Korrekta hygienrutiner (SOP) för att undvika kors smitta av blodburna virus, infektioner vid läkning samt tydliga rutiner vid olycksfall.  


2. Modern behandlingsteknik som är skonsam för huden och lämnar minimal ärrbildning.

3. Rätt arbetsgång för att ta emot kunder som har sjukdomar eller speciella krav. Exempelvis Alopecia och cancer.

4. Certifikatet behöver uppdateras var tredje år med en uppföljningskurs, detta för att se till att man håller de aktuella rutinerna som ständigt utvecklas med forskning och ny kunskap. 

bottom of page